Zobrazit vyhledávání

Podmínky cookies

Zásady nakládání se soubory Cookies na webu www.bigle.cz (dále jen „Zásady“)

Tyto obecné zásady nakládání se soubory Cookies vydává společnost Bigle s.r.o., IČ 08329109, se sídlem Vrchlického 1243/17, Teplice 41501, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou C 43894 (dále jako "společnost“ nebo „správce“).

Co jsou soubory Cookies:

Soubory cookies jsou textové nebo jiné soubory, jež jsou aplikací Bigle.cz ukládány se souhlasem uživatele na harddisk či jiné úložiště informací daného uživatele a obsahují informace o přihlašovacích údajích a uživatelském chování v aplikaci Bigle.cz.

K čemu soubory Cookies potřebujeme:

Abychom naši službu a užívání aplikace Bigle.cz, co nejvíce zefektivnili a přizpůsobili potřebám a preferencím jednotlivých uživatelů, je třeba nejprve analyzovat uživatelské chování v naší aplikaci. K analýze tohoto chování slouží právě informace, jež jsou zachyceny v souborech cookies.

Jak osobní údaje v souborech Cookies chráníme a jak s nimi nakládáme:

Veškeré osobní údaje našich uživatelů, se kterými nakládáme, chráníme plně v souladu s Obecnými zásadami ochrany osobních údajů. Všechny osobní údaje využívám výhradně za účelem provádění analýz uživatelského chování a následného zlepšování funkčnosti naší aplikace. Žádné z osobních údajů uložených v souborech Cookies nepředáváme třetím osobám.

Údaje, které analýzou souborů Cookies vzniknou, propojíme s Vaším uživatelským účtem v aplikaci Bigle.cz, máte-li jej založen. Tyto údaje pak používám za účelem profilace jednotlivých uživatelů.

Jak dlouho osobní údaje ze souborů Cookies uchováváme:

Veškeré osobní údaje ze souborů Cookies jsou uchovávány nejdéle po dobu 3 let.

Jak ukládání souborů Cookies odmítnout:

Ukládání souborů Cookies je možno vypnout aktivací režimu anonymního surfování ve Vašem internetovém prohlížeči.

Vaše práva ve vztahu k osobním údajům obsaženým v souborech Cookies:

Veškerá práva k osobním údajům v souborech Cookies a jejich popis naleznete v Obecných zásadách ochrany osobních údajů.

Zveřejněno: 02.08.2019