Zobrazit vyhledávání

Všeobecné obchodní podmínky

Soukromá osoba

Všeobecné obchodní podmínky společnosti

Bigle s.r.o., IČ 08329109, se sídlem Vrchlického 1243/17, 41501 Teplice:

 
1. Definice pojmů

Aby naše Všeobecné obchodní podmínky nebyly příliš složité a byly přehlednější, vymysleli jsme zkratky, které jejich text zjednoduší, a to s následujícím významem:

1.1. Aplikace – webová stránka dostupná na adrese www.bigle.cz;
1.2. Datové úložiště – místo v naší síti, kde ukládáme všechny potřebné soubory, Vaše Osobní údaje a Ostatní informace, co nám poskytnete;
1.3. Jiné smluvní ujednání – představuje zvláštní smlouvu, kterou s námi můžete uzavřít v souvislosti s využíváním našich Služeb; 
1.4. Kontaktní email – emailová adresa, kterou nám poskytnete a my Vám na ní budeme psát, když budeme mít pro Vás cokoliv důležitého;
1.5. Neveřejná část Aplikace – část Aplikace, které je přístupná jen konkrétnímu Zákazníkovi a ostatní do ní nemají přístup;
1.6. Neregistrovaný uživatel – návštěvník naší Aplikace, který se u nás dosud nezaregistroval;
1.7. NOZ – zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
1.8. Osobní údaje – veškeré informace o Vás jako fyzické osobě, které Vás buď samy o sobě nebo ve spojení s jinými dokáží přesně identifikovat. Jedná se například o jméno, příjmení, bydliště, Vaše fotografie, emaily, tel. kontakt, lokační údaje, síťový identifikátor a jiné;
1.9. Ostatní informace – veškeré informace, které nám poskytnete s výjimkou Vašich Osobních údajů;
1.10. Přístupové údaje – Přihlašovací jméno a heslo, které Vám přidělíme;
1.11. Služba – služba nebo funkce Aplikace, kterou Vám budeme za stanovených podmínek poskytovat;
1.12. Smlouva o správě – Smlouva, kterou s námi musíte uzavřít, pokud chcete abychom spravovali Vaši nemovitost;
1.13. Smluvní strany – Naše Společnost a Vy;
1.14. Souhlas – souhlas, který potřebujeme, abychom Vám mohli poskytovat naše Služby;
1.15. Smlouva – Smlouva, kterou s námi uzavřete při registraci Zákaznického účtu;
1.16. Společnost – společnost Bigle s.r.o., IČ 08329109, se sídlem Vrchlického 1243/17, 41501 Teplice;
1.17. Zákaznický účet – Váš uživatelský účet v naší Aplikaci;
1.18. Zákazník – Vy, pokud si u nás vytvoříte Zákaznický účet;
1.19. Zásady ochrany osobních údajů – zásady, které dodržujeme abychom chránili Vaše Osobní údaje a které jsme zveřejnili na internetových stránkách www.bigle.cz.

 

2. Jak těmto Všeobecným obchodním podmínkám rozumět

2.1 Následující Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy, kterou s námi uzavřete a musíte je dodržovat.

2.2 Pokud se při registraci v určitých otázkách společně dohodneme na něčem jiném, než je uvedeno zde, platí to, co jsme si spolu dohodli při registraci.

2.3 Pokud v těchto Všeobecných obchodních podmínkách odkazujeme na číslem označený odstavec, pak se jedná o odstavec článku, kde se tento odkaz nachází.

2.5 Tyto Všeobecné obchodní podmínky můžeme měnit vzájemnou dohodou nebo jednostranným oznámením, které Vám předem zašleme na Váš Kontaktní email. 

2.6 Pokud se tyto Všeobecné obchodní podmínky dostanou do rozporu se zákonem, zákon má vždy přednost.

 

3. Smlouva, její uzavření a platnost 

3.1 Platnou Smlouvu spolu uzavřeme, pokud

a) vyplníte registrační formulář umístěný na stránce www.bigle.cz, prohlásíte, že jste si Všeobecné obchodní podmínky pročetli a rozumíte jim, poskytnete nám Souhlas s užitím Vašich Osobních údajů, splníte všechny ostatní podmínky nutné k uzavření Smlouvy uvedené v těchto Všeobecných obchodních podmínkách a kliknete na registrační tlačítko; nebo
b) se registrujete přes účet aplikace Facebook či Google prostřednictvím registračního tlačítka, doplníte chybějící registrační údaje, prohlásíte, že jste si Všeobecné obchodní podmínky pročetli a rozumíte jim, poskytnete nám Souhlas s užitím Vašich Osobních údajů, a splníte všechny ostatní podmínky nutné k uzavření Smlouvy uvedené v těchto Všeobecných obchodních podmínkách; nebo
c) se spolu dohodneme, že Smlouvu uzavřeme jiným způsobem.

3.2 Pokud nenabízíte svoji nemovitost k pronájmu, musí Vám být v době uzavření Smlouvy alespoň 15 let, jinak je Smlouva neplatná. Pokud ale chcete nabízet svoji nemovitost k pronájmu, musí Vám být v době uzavření Smlouvy alespoň 18 let, jinak je Smlouva neplatná.

3.3 Pokud jsme se před uzavřením Smlouvy na čemkoliv dohodli, platí počínaje Vaší registrací pouze to, co je ve Smlouvě a jejích součástech.

3.4 Součástí uzavřené Smlouvy jsou vedle těchto Všeobecných obchodních podmínek rovněž Souhlas, který jste nám poskytli a Zásady ochrany osobních údajů, popřípadě Jiná smluvní ujednání.


4. Popis Aplikace

4.1 Naše Aplikace je místo, ve kterém propojujeme vlastníky nemovitostí se zájemci o jejich střednědobý a dlouhodobý pronájem či prodej. Navíc Vám naše Aplikace dokáže zprostředkovat spoustu dalších užitečných Služeb, které jsou s prodejem, nájmem a správou nemovitostí obvykle spojeny. Mezi další funkce naší Aplikace tak zejména patří:
 
a) sdílení informací o Vašich nemovitostech, včetně galerie fotografií – vytváříme sociální síť pronajímatelů a nájemců nemovitostí;
b) automatizovaná tvorba smluv a jejich správa;
c) kvalifikovaný odhad ceny nemovitosti, případně odhad vývoje nájemného či obsazenosti dané nemovitosti;
d) přehledná správa Vašich nemovitostí a jejich právních vztahů;

4.2 Přestože bychom rádi, aby naši Aplikaci využívalo, co nejvíce uživatelů, nedokážeme Vám zaručit, že prostřednictvím naší Aplikace naleznete řešení Vaší poptávky či zájemce pro Vaši nabídku. 

 

5. Služby a podmínky jejich užívání

5.1 Po dobu Vaší registrace Vám umožníme využívat Služby naší Aplikace za podmínek, na kterých jsme se dohodli ve Smlouvě. Neregistrovaným uživatelům umožňujeme využít Aplikaci pouze v omezené míře, jejíž rozsah stanovujeme sami.

5.2 Objednáním jednotlivé Služby s námi uzavřete smlouvu o poskytnutí Služby, jež se bude řídit touto Smlouvou a podmínkami konkrétní Služby, se kterými Vás před jejím uzavřením seznámíme. Pokud naši Službu využijete, automaticky tím akceptujete její stanovenou cenu a další podmínky, které jsme Vám před jejím využitím prezentovali a Vy jste je akceptovali. Využitím Služby se zároveň zavazujete, že Službu budete využívat výhradně v souladu se Smlouvou a jejími součástmi. 

5.3 Cenu Služeb, její rozsah a další podmínky můžeme měnit jednostranným oznámením, které Vám pošleme na Váš Kontaktní email, vždy nejméně 15 dní před plánovaným okamžikem změny.

5.4 Uzavřením Smlouvy současně berete na vědomí a akceptujete, že ohledně nemovitostí neposkytujeme profesionální rady či informace ve smyslu § 2950 NOZ.

5.5 U některých Služeb po Vás budeme chtít, abyste s námi uzavřeli zvláštní smlouvu, jinak Vám je nebudeme moci poskytnout. Mezi takové Služby patří například Smlouva o správě nemovitosti nebo Smlouva o nájmu nemovitosti. Kdy je takovou smlouvu třeba s námi uzavřít, rozhodujeme výhradně my.

5.6 Při použití našich Služeb, na základě kterých Vám budeme poskytovat informace či rady (zejména informace týkající se odhadu potenciálního pronájmu a jeho ceny, případně hodnoty nemovitosti), mějte vždy na paměti, že se jedná o analýzu provedenou na základě dat, jejichž platnost neumíme vždy stoprocentně ověřit a tak se může stát, že analýza bude díky chybám v těchto datech nepřesná. Přestože věříme v maximální přesnost našich analýz, nikdy se na naše rady nespoléhejte jako na jediný zdroj informací a nepoužívejte je bez výhrad. Informace a rady, které Vám dáme, se vždy snažte ověřit z vícero zdrojů. 

5.7 Za Služby nám můžete platit buď platební kartou nebo online platbou bankovním převodem.

5.8 Online platby pro nás zajišťuje platební brána ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány. 

Platba kartou:

Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.

Platba bankovním převodem:

Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz. Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky.


6. Vaše práva a povinnosti

6.1 Máte právo využívat naší Aplikaci výhradně v souladu s jejím určením uvedeným v čl. 4 těchto Všeobecných obchodních podmínek a v souladu se zákony platnými na území České republiky.

6.2 Při využívání Aplikace jste povinen nám poskytnout vždy pravdivé, přesné a úplné informace tak, aby nemohlo dojít k poškození práv třetích osob. 

6.3 Nejste oprávněn zveřejňovat informace či soubory týkající se jiných osob nebo věcí, pakliže k tomu nemáte povolení či oprávnění. Zveřejněním jakýchkoliv informací či souborů nesmíte porušit či ohrozit práva třetích osob chráněná zákony či Ústavou České republiky.

6.4 Jste povinen chránit své Přístupové údaje k Zákaznickému účtu a nezpřístupnit tyto údaje třetím osobám. Pokud se tak stane, odpovídáte v plném rozsahu za to, co tyto osoby pod Vaším Zákaznickým účtem učiní.

6.5 V případě, že cokoliv z výše uvedeného porušíte, musíte to ihned napravit a neprodleně nás o tom informovat na náš kontaktní email.  

 

7. Právo Společnosti na zásah při porušení smluvní nebo právní povinnosti

7.1 Fotografie, datové soubory nebo informace, které nám poskytnete a které porušují Smlouvu nebo platné právní normy platné na území České republiky, můžeme bez dalšího ihned smazat či jejich obsah znepřístupnit. Za jejich smazání či znepřístupnění Vám však nepřísluší jakákoliv náhrada. 

 

8. Dostupnost a funkčnost Služeb a Aplikace

8.1 Přestože děláme, co je v našich silách, abychom Vám dodali bezchybnou Aplikaci, nemůžeme Vám zaručit, že naše Aplikace bude vždy dostupná bez jakéhokoliv výpadku. Z tohoto důvodu neneseme odpovědnost za nedostupnost či špatnou funkci Aplikace nebo jednotlivých Služeb danou technickými problémy, programátorskou chybou či Vyšší mocí.

 

9. Odpovědnost Společnosti za škodu

9.1 Odpovídáme jen za škodu, kterou Vám způsobíme výhradně porušením našich smluvních povinností uvedených ve Smlouvě, pokud jsme takové porušení nenapravili v přiměřené době po Vašem upozornění. 

9.2 Neodpovídáme však za škodu pokud:

a) škoda byla způsobena zaměstnancem Společnosti nebo spolupracující třetí osobou jako následek jednání, které mělo povahu trestného činu nebo přestupku; nebo
b) škoda byla způsobena z části jednáním Zákazníka nebo osob vykonávajících jeho vůli; nebo
c) škoda byla způsobena následkem jednání třetích osob nebo takové jednání bylo prvotní příčinou vzniku škody; nebo
d) škoda byla způsobena okolnostmi, které nemohla Společnost při vynaložení odborné péče předvídat ani jim zabránit.

9.3 V žádném případě neodpovídáme za Vaše podnikatelské riziko spojené s Vaší podnikatelskou nebo obdobnou činností.

9.4 Rovněž v žádném případě neodpovídáme za nemateriální újmu, která Vám může následkem škodního jednání nebo třetím osobám vzniknout. Neodpovídáme za jakékoliv Vaše nepřímé nebo následné škody nebo Váš ušlý zisk.

9.5 Když Vám škodu způsobíme, nahradíme Vám ji ve výši skutečné škody, kterou jste utrpěli. 

 

10. Vaše odpovědnost za škodu

10.1 Za škodu, kterou jste nám způsobil porušením Smlouvy nebo zákona odpovídáte v celém jejím rozsahu. 

10.2 Škodu jste nám povinen nahradit v rozsahu, kterou určíme na základě zjištěných škod. 

10.3 Pokud se nedohodneme jinak, jste odpovědný rovněž za škodu, kterou nám způsobí někdo jiný, pokud mu toto jednání umožníte svým jednáním nebo opomenutím. V takovém případě odpovídáte jako byste nám škodu způsobil sám. 

 

11. Odpovědnost za vady a reklamace Služeb

11.1 V případě vadného plnění kterékoliv části jakékoliv Služby (ať už poskytované Bigle nebo třetí stranou - dodavatelem) máte dále uvedená práva. Plnění se považuje za vadné, pokud Vám Bigle nebo třetí strana prostřednictvím aplikace Bigle poskytne Službu, která nemá stanovené nebo ujednané vlastnosti, nebo vás neupozorní na vady, které Služba má, ač se u takové služby obvykle nevyskytují.

11.2 Je-li vada nápadná a zřejmá již při uzavírání Smlouvy jde k naší tíži, popřípadě k tíži dodavatele. To neplatí, pokud Bigle nebo dodavatel vadu lstivě zastřel nebo pokud Vás ujistil, že Služba takovou vadu nemá nebo že je vůbec bez vad.

11.3 Jakmile vadu poskytované Služby odhalíte, máte povinnost nám to bez zbytečného odkladu oznámit (reklamovat) a my v případě Služby poskytované prostřednictvím dodavatele toto oznámení rovněž předáme dodavateli Služby, se kterým se pokusíme Vaši reklamaci vyřešit. Reklamaci jakékoliv Služby můžete zaslat elektronicky emailem na adresu info@bigle.cz nebo písemně poštou na adresu sídla Bigle s.r.o., Vrchlického 1243/17, Teplice 41501. Vadu lze vytknout do šesti měsíců od převzetí předmětu plnění Služby. Rozhodnutí o reklamaci Vám zašleme ve lhůtě 30 dní od jejího doručení Bigle.

11.4 Právo z vadného plnění můžete také uplatnit u soudu, vytkl-li jste vadu Služby bez zbytečného odkladu poté, co jste měl možnost se s výsledkem poskytované Služby seznámit a vadu zjistit, a to buď označením vady nebo oznámením (reklamací), jak se projevuje. 

11.5 Je-li vada odstranitelná, můžete se domáhat buď opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny Služby. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět Služby nebo poskytované plnění řádně užívat, můžete buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny Služby. Své nároky z vad můžete uplatnit zaslat elektronicky emailem na adresu info@bigle.cz nebo písemně poštou na adresu sídla Bigle s.r.o., Vrchlického 1243/17, Teplice 41501.

11.6 Odstoupíte-li platně od smlouvy o poskytnutí Služby, vrátíme Vám uhrazené finanční prostředky na účet, který nám sdělíte, nejpozději ve lhůtě 14ti dnů od okamžiku doručení odstoupení od smlouvy.

11.7 Právo z vadného plnění nevylučuje právo na náhradu škody; čeho však lze dosáhnout uplatněním práva z vadného plnění, toho se nelze domáhat z jiného právního důvodu.

11.8 Podrobnou úpravu práv a nároků z vadného plnění naleznete v § 1914 až 1925 občanského zákoníku.

 

12. Započtení

12.1 Pokud nám něco dlužíte, máme bez Vašeho souhlasu právo započíst si Váš dluh vůči nám proti Vaší pohledávce. 

 

13. Vyšší moc

13.1 Jakákoliv okolnost vylučující odpovědnost („Vyšší moc“) jako je např. požár, exploze, přírodní katastrofy, záplavy, sucha, přerušení dodávky elektrické energie, výpadek datových center, výpadek Datového úložiště, stávka, zastavení provozu zaměstnanci, válka, politický neklid, teroristický čin, nařízení vlády nebo jiná překážka mimo naší kontrolu, která oslabí, prodlouží nebo zabrání splnění Smlouvy, nás zbavuje odpovědnosti za plnění povinností k plnění dle Smlouvy na dobu, po kterou tato Vyšší moc trvá. 

 

14. Odstoupení od Smlouvy

14.1 Od Smlouvy můžete odstoupit kdykoliv s okamžitou účinností bez uvedení důvodu postupem, jež je popsán v Aplikaci, popřípadě v Zákaznickém účtu.

14.2 Naše Společnost je oprávněna od Smlouvy odstoupit s okamžitou účinností v případě, že porušíte uzavřenou Smlouvu, tak, že Vám na Kontaktní email pošleme oznámení o odstoupení. V případě odstoupení můžeme bez náhrady ihned odstranit z Aplikace Váš Zákaznický účet včetně všech jeho součástí a připojených datových souborů a informací.

14.3 Pokud jedna ze stran odstoupí od Smlouvy, budeme nakládat s Vašimi Osobními údaji v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, Smlouvou, Souhlasem a Zásadami ochrany osobních údajů.

14.4 V případě ukončení Smlouvy Vám během 30ti kalendářních dní vrátíme veškeré nespotřebované Zálohy na služby, které jste nám zaplatil, a to na účet ze kterého byly tyto platby odeslány.

14.5 Pokud Váš bankovní účet dle čl. 14.4 těchto Všeobecných obchodních podmínek neexistuje, počkáme až nám sdělíte bankovní účet nový a teprve poté jsme povinni Vám tyto finanční částky vrátit.

 

15. Odstoupení od smlouvy o poskytnutí Služby

15.1 Jako spotřebitel máte do 14 dnů právo odstoupit od smlouvy o poskytnutí Služby bez udání důvodu. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy o poskytnutí Služby.

15.2 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy o poskytnutí Služby musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat formou jednostranného právního jednání, a to buď dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla Bigle s.r.o., Vrchlického 1243/17, Teplice 41501 nebo e-mailem na adresu info@bigle.cz. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy o poskytnutí Služby, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy o poskytnutí Služby před uplynutím příslušné lhůty. Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

15.3 Pokud odstoupíte od smlouvy o poskytnutí Služby, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

15.4 Došlo-li k částečnému plnění Služby, vrátíme Vám pouze poměrnou část těchto finančních prostředků.

15.5 Berete na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nemůžete odstoupit od smlouvy o poskytnutí Služby, jestliže byla splněna s Vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty k odstoupení. 

 

16. Ochrana osobních údajů Zákazníka a třetích osob

16.1 Tímto se zavazujeme, že veškeré osobní údaje, které nám poskytnete budeme uchovávat a nakládat s nimi v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a dále Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

16.2 Bližší informace o způsobu uchovávání a nakládání s osobními údaji a informace o Vašich právech naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů v Aplikaci a Souhlasu.

 

17. Podmínky užití Ostatních informací

17.1 Co se týče Ostatních informací, které nám poskytnete (například informace o nemovitostech, které neobsahují Osobní údaje), stávají se tyto Ostatní informace okamžikem jejich poskytnutí veřejnými a majetkem Společnosti s tím, že jsme oprávněni tyto informace bez náhrady používat k provozu naší podnikatelské činnosti. To samé platí i o Ostatních informacích, které získáme úpravou Osobních údajů (například tím, že je anonymizujeme nebo jejich část smažeme, aby Vás na jejich základě nebylo možno žádným způsobem identifikovat).

 

18. Doručování

18.1 Cokoliv, co Vám budeme chtít sdělit, Vám zašleme na Váš Kontaktní email nebo pomocí zpráv uložených ve Vašem Zákaznickém účtu.

 

19. Rozhodné právo a řešení sporů

19.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky, Smlouva a všechny ostatní právní vztahy mezi Společností a Vámi se řídí právem České republiky, zejména pak ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

19.2 Dojde-li mezi námi ke sporu, máte právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jste oprávněn podat k České obchodní inspekci. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách www.coi.cz. 

19.3 Všechny spory vyplývající ze Smlouvy a/nebo v souvislosti s ní, který se nepodaří vyřešit mimosoudně, budou s konečnou platností rozhodovány obecnými soudy České republiky. 

 

20. Srozumění s textem Všeobecných obchodních podmínek a Smlouvy a počátek jejich platnosti

20.1. Uzavřením Smlouvy potvrzujete, že těmto Všeobecným obchodním podmínkám, jakož i Smlouvě samotné a všem jejím součástem jste porozuměl v plném rozsahu.

20.2 Před uzavřením Smlouvy se nás můžete na cokoliv zeptat prostřednictvím emailové adresy info@bigle.cz a my Vám na Vaše dotazy rádi odpovíme. Pokud si nejste jistý, že všem ustanovením Smlouvy a jejich součástí opravdu rozumíte, Smlouvu s námi v žádném případě neuzavírejte. Pakliže od Vás žádný dotaz před uzavřením Smlouvy neobdržíme, budeme předpokládat, že jste všem smluvním ustanovením porozuměl.

20.3. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti dne 1.3.2020 a platí do odvolání. 


   

Právnické osoby

Všeobecné obchodní podmínky společnosti

Bigle s.r.o., IČ 08329109, se sídlem Vrchlického 1243/17, 41501 Teplice:

 
1. Definice pojmů

Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se následujícími pojmy rozumí:

1.1. Aplikace – webová či obdobná softwarová aplikace provozovaná Společností a dostupná na adrese www.bigle.cz;
1.2. Datové úložiště – datové úložiště Společnosti nebo třetí osoby, ve kterém jsou uloženy Soubory a Osobní údaje, jakož i Ostatní informace a údaje Zákazníků;
1.3. Jiné smluvní ujednání – představuje smlouvu uzavřenou mezi Společnosti a Zákazníkem nebo jiné právní jednání učiněné Zákazníkem či Společností v souvislosti s využíváním Služeb; 
1.4. Kontaktní email – emailová adresa, kterou Zákazník při uzavření Smlouvy sdělí Společnosti jako kontaktní emailovou adresu;
1.5. Neveřejná část Aplikace – část Aplikace, které je přístupná výhradně na základě autentizace Přístupovými údaji konkrétního Zákazníka;
1.6. Neregistrovaný uživatel – návštěvník/uživatel Aplikace, který nemá uzavřenu Smlouvu se Společností a který je oprávněn využívat pouze služby a funkce Aplikace určené pro neregistrované uživatele;
1.7. NOZ – zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
1.8. Osobní údaje – veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, které jsou Společnosti poskytnuty Zákazníkem; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby;
1.9. Ostatní informace – veškeré informace poskytnuté Zákazníkem prostřednictvím Aplikace Společnosti s výjimkou Osobních údajů nebo informace, jež byly v době poskytnutí považovány za Osobní údaje, nicméně po odstranění jejich části, popřípadě metadat s nimi spojených, tuto povahu již dále nemají; 
1.10. Přístupové údaje – Přihlašovací jméno a heslo přidělené konkrétnímu Zákazníkovi, které jej opravňuje k přihlášení do Zákaznického účtu a umožňujícího využívání všech Služeb Aplikace;
1.11. Služba – služba nebo funkce Aplikace, která je poskytována Společností Zákazníkovi úplatně či bezúplatně (v závislosti na jejím druhu) na základě Smlouvy a těchto Všeobecných obchodních podmínek, případně Jiného smluvního ujednání;
1.12. Smlouva o správě – Smlouva uzavřená mezi Zákazníkem a Společností týkající se správy svěřené nemovité věci;
1.13. Smluvní strany – Společnost a Zákazník;
1.14. Souhlas – je souhlasný projev vůle směřující k poskytnutí Osobních údajů Společnosti a ke schválení jejich užití a nakládání s nimi ze strany Společnosti za dohodnutým účelem a za dohodnutých podmínek;
1.15. Smlouva – Smlouva o poskytování Služeb uzavřená mezi Společností a Zákazníkem;
1.16. Společnost – společnost Bigle s.r.o., IČ 08329109, se sídlem Vrchlického 1243/17, 41501 Teplice;
1.17. Zákaznický účet – Je ta část Aplikace, jež zobrazuje informace o registračních údajích konkrétního Zákazníka, jakož i další informace a datové soubory související s uzavřenou Smlouvou a je takto či obdobně označena.
1.18. Zákazník – Právnická nebo fyzická osoba, která se Společností uzavřela Smlouvu, na základě které je oprávněna využívat Služby poskytované Aplikací;
1.19. Zásady ochrany osobních údajů – zásady, které Společnost dodržuje při správě a nakládání s osobními údaji Zákazníků a které zveřejnila na webových stránkách www.bigle.cz

 

2. Pravidla pro aplikaci Všeobecných obchodních podmínek a jejich interpretaci

2.1 Následující Všeobecné obchodní podmínky se považují za nedílnou součást Smlouvy uzavřené mezi Společností a Zákazníkem.

2.2 V rozsahu, v jakém se tyto Všeobecné obchodní podmínky liší od kteréhokoliv zvláštního ustanovení nebo pravidla dohodnutého Smluvními stranami ve Smlouvě, mají tyto zvláštní ustanovení nebo pravidla obsažená ve Smlouvě vždy aplikační přednost.

2.3 Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou logicky členěny na články (bloky textu sestávající se alespoň z jednoho odstavce uvozené tučně zvýrazněným názvem článku a očíslované vzestupnou číselnou řadou počínaje číslicí 1) a odstavce (odstavce textu, jejichž číselné označení tvoří číslo článku a pořadí odstavce v článku, v němž se nachází).

2.4 Je-li v textu těchto Všeobecných obchodních podmínek odkazováno na číslem označený odstavec, pak nevyplývá-li z takového textu jinak, má se za to, že se jedná o odstavec článku, v němž je takový odkaz uveden.

2.5 Vedle písemné dohody Smluvních stran mohou být tyto Všeobecné obchodní podmínky měněny nebo doplňovány též jednostranným oznámením učiněným ze strany Společnosti. Změna Všeobecných obchodních podmínek je v takovém případě účinná okamžikem uvedeným v jednostranném oznámení o jejich změně.

2.6 Dostane-li se kterékoliv ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo Smlouvy do rozporu s právními předpisy nebo jejich dodatky, platí, že ustanovení právních předpisů nebo jejich dodatků mají vždy aplikační přednost.

 

3. Smlouva, její uzavření a platnost 

3.1 Platná Smlouva je mezi Společností a Zákazníkem uzavřena

a) vyplněním všech povinných údajů označených ve formuláři umístěném na stránce www.bigle.cz prohlášením o srozumění s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, poskytnutím Souhlasu, splněním všech ostatních podmínek nutných k uzavření Smlouvy uvedených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách a kliknutím na registrační tlačítko; nebo
b) přihlášením pomocí účtu aplikace Facebook či Google prostřednictvím registračního tlačítka k tomu určeného, doplněním chybějící registračních údajů, prohlášením o srozumění s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, poskytnutím Souhlasu a splněním všech ostatních podmínek nutných k uzavření Smlouvy uvedených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách; nebo
c) účinností jiného právního jednání a za podmínek, jež mohou být nabízeny fyzickým či právnickým osobám prostřednictvím Aplikace.

3.2 Smlouva se Zákazníkem, který nenabízí k pronájmu vlastní nemovitou věc může být uzavřena pouze za podmínek, že Zákazník dovršil v okamžiku uzavření Smlouvy věku patnácti let. V případě, že Zákazník hodlá nabízet k pronájmu vlastní nemovitou věc nebo s ní jinak disponovat prostřednictvím Aplikace nebo s její pomocí, může být Smlouva se Zákazníkem uzavřena pouze v případě, že Zákazník v době uzavření Smlouvy dovršil věk osmnácti let.  

3.3 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z právního vztahu uzavřeného mezi Společností a Zákazníkem jsou založena Smlouvou, která nahrazuje veškeré předchozí dohody a ujednání Smluvních stran, týkající se předmětu Smlouvy. 

3.4 Podpisem Smlouvy Zákazník výslovně souhlasí s použitím těchto Všeobecných obchodních podmínek a jejich aplikací na Smlouvou založený závazkový vztah. 

3.5 Součástí uzavřené Smlouvy jsou vedle těchto Všeobecných obchodních podmínek rovněž Souhlas poskytnutý Zákazníkem a Zásady ochrany osobních údajů, popřípadě Jiná smluvní ujednání.


4. Popis Aplikace

4.1 Aplikace je platformou pro propojování vlastníků nemovitých věcí se zájemci o jejich střednědobý a dlouhodobý pronájem a poskytování dalších souvisejících služeb. Mezi hlavní rysy Aplikace patří:
 
a) propojování vlastníků nemovitých věcí s potenciálními zájemci o nájem či koupi;
b) popis a další informace o zveřejněných nemovitých věcech včetně galerie fotografií nahraných Zákazníkem nebo Společností;
c) automatizovaná tvorba smluvních dokumentů a jejich správa;
d) kvalifikovaný odhad ceny nemovité věci, případně prediktivní analýza jiných vlastností nemovitých věcí či trhu;
e) správa nemovitých věcí a jejich právních vztahů;

4.2 Společnost však v žádném ohledu neodpovídá za výsledek užívání Aplikace, jež je do značné míry ovlivněn mírou interakce jednotlivých uživatelů Aplikace, to jest nezaručuje Zákazníkovi, že prostřednictvím Aplikace dojde ke zprostředkování jakékoliv příležitosti k uzavření jakéhokoliv závazkového vztahu či k uskutečnění jednání zamýšleného Zákazníkem. 

 

5. Služby a podmínky jejich užívání

5.1 Společnost umožní Zákazníkovi využívat Služby a funkce Aplikace v rozsahu Smlouvou dohodnutém nebo dle individuálních podmínek dohodnutých mezi Smluvními stranami. Neregistrovaným uživatelům umožňuje Společnost užití Aplikace pouze v omezené míře, jejíž rozsah je stanoven Společností.

5.2 Objednáním jednotlivé Služby dojde k uzavření smlouvu o poskytnutí Služby, jež se bude řídit touto Smlouvou a podmínkami konkrétní Služby, se kterými je Zákazník před uzavřením seznámen. Využitím Služby či funkce Aplikace Zákazník akceptuje cenu (v případně Služby poskytované za úplatu) a veškeré další podmínky užití takové Služby či funkce, které mu budou spolu s nabídkou Služby ze strany Společnosti zpřístupněny a zároveň souhlasí, aby se na takovou Službu či funkci užily přiměřeně ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek.

5.3 Smluvní strany se dohodly, že funkce a Služby, jejich cena, rozsah a podmínky jejich užívání mohou být po předchozím oznámení Zákazníkovi jednostranně měněny Společností na základě oznámení zaslaném na Kontaktní email Zákazníka, a to s účinností od data uvedeného v takovém oznámení, které však nemůže předcházet okamžiku odeslání takového oznámení.

5.4 Obě Strany se dohodly, že žádná ze Služeb či funkcí systému nemůže být považována za poskytnutí profesionální rady či informace ve smyslu § 2950 NOZ.

5.5 Smluvní strany se dohodly, že podmínkou využívání některých Služeb, může být uzavření samostatné dílčí Smlouvy (jak je tomu například v případě správy nemovité věci, jež je možná výhradně po uzavření samostatné Smlouvy o správě nebo v případě nájmu nemovité věci Společností). O nutnosti uzavření zvláštní smlouvy ke konkrétní Službě rozhoduje Společnost dle své vůle, avšak vždy předtím, než je taková Služba s konkrétním Zákazníkem uzavřena.

5.6 Zákazník souhlasí a akceptuje, že veškeré informace či rady (zejména informace týkající se pronájmu a jeho ceny, případně hodnoty nemovité věci), které Aplikace Zákazníkovi poskytuje jsou výsledkem analýzy dat buď veřejně dostupných nebo poskytnutých Společnosti třetími osobami, přičemž Společnost sama neověřuje ani nevaliduje správnost, určitost a úplnost takto poskytnutých dat a informací. Zákazník bere tuto informaci na vědomí a zavazuje se, že s tímto vědomím bude s těmito informacemi či radami nakládat a zacházet. Přestože Společnost věří v maximální přesnost informací a rad poskytovaných Zákazníkovi prostřednictvím své Aplikace, Zákazník se tímto zavazuje, že nikdy nebude na tyto informace zcela spoléhat a bude je konfrontovat s jinými informacemi, které si může v dané věci obstarat sám.

5.7 Smluvní strany se dohodly, že veškeré úplatně poskytované Služby mohou být hrazeny buď platební kartou nebo online platbou bankovním převodem. 

5.8 Online platby pro nás zajišťuje platební brána ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány. 

Platba kartou:

Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.

Platba bankovním převodem:

Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz. Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky.

 

6. Práva a povinnosti Zákazníka

6.1 Zákazník má právo využívat Aplikaci výhradně v souladu s jejím určením uvedeným v čl. 4 těchto Všeobecných obchodních podmínek a v souladu s obecně platnými normami platnými na území České republiky.

6.2 Zákazník je při využívání Aplikace povinen poskytovat Společnosti, jakož i ostatním Zákazníkům vždy pravdivé, přesné a úplné informace tak, aby nemohlo dojít k poškození práv třetích osob. 

6.3 Zákazník není oprávněn zveřejňovat informace či datové soubory týkající se fyzických či právnických osob či věcí, pakliže k tomu není oprávněn. Zákazník nesmí zveřejněním jakýchkoliv informací či datových souborů porušit či ohrozit práva třetích osob, jež požívají ochrany dle platných právních norem platných na území České republiky.

6.4 Zákazník je povinen chránit své Přístupové údaje k Zákaznickému účtu a nezpřístupnit tyto údaje třetím osobám, jinak bude v plném rozsahu odpovědný za veškerá jednání těchto osob vůči Společnosti, ostatním Zákazníkům a třetím osobám.

6.5 V případě, že dojde k porušení jakékoliv povinnosti uložené Zákazníkovi Smlouvou nebo těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, je Zákazník povinen toto porušení ihned napravit a o této skutečnosti bez zbytečného odkladu prostřednictvím emailové adresy Společnost informovat.

 

7. Právo Společnosti na zásah při porušení smluvní nebo právní povinnosti

7.1 Smluvní strany se dohodly, že je Společnost oprávněna bez předchozího upozornění Zákazníka odstranit informace či fotografie, které jí byly poskytnuty Zákazníkem a jejichž obsah či povaha porušuje tyto Smlouvu, Všeobecné obchodní podmínky nebo je v rozporu s platnou právní normou platnou na území České republiky. Za odstranění těchto informací či fotografií nenáleží Zákazníkovi jakákoliv náhrada.

 

8. Dostupnost a funkčnost Služeb a Aplikace

8.1 Přestože Společnost hodlá poskytovat Zákazníkům funkce Aplikace bez výpadku, tj. v režimu 24/7/365, nezaručuje tímto Zákazníkům dostupnost či funkčnost celé Aplikace nebo jejich částí bez jakéhokoliv výpadku. Společnost neodpovídá za škodu, jež je způsobena nefunkčností Aplikace, nedostupností Aplikace nebo špatnou funkcí Služeb.

 

9. Odpovědnost Společnosti za škodu

9.1 Společnost odpovídá za škodu, která byla Zákazníkovi způsobena výhradně porušením jejích smluvních povinností uvedených ve Smlouvě, pakliže takové porušení neodstranila v přiměřené době po předchozím upozornění ze strany Zákazníka.

9.2 Společnost neodpovídá za škodu způsobenou Zákazníkovi nebo třetím osobám v těchto případech:

a) škoda byla způsobena zaměstnancem Společnosti nebo spolupracující třetí osobou jako následek jednání, které mělo povahu trestného činu nebo přestupku; nebo
b) škoda byla způsobena z části jednáním Zákazníka nebo osob vykonávajících jeho vůli; nebo
c) škoda byla způsobena následkem jednání třetích osob nebo takové jednání bylo prvotní příčinou vzniku škody; nebo
d) škoda byla způsobena okolnostmi, které nemohla Společnost při vynaložení odborné péče předvídat ani jim zabránit.

9.3 Společnost neodpovídá za podnikatelské riziko Zákazníka vyplývající z povahy jeho podnikání.

9.4 Společnost v žádném případě neodpovídá za nemateriální újmu, která může následkem škodního jednání přičitatelného Společnosti Zákazníkovi nebo třetím osobám vzniknout. Společnost rovněž neodpovídá za jakékoliv nepřímé nebo následné škody nebo ušlý zisk Zákazníka.

9.5 Společnost je povinna nahradit Zákazníkovi výhradně skutečnou škodu, kterou Zákazník na základě škodního jednání Společnosti utrpěl. Výše náhrady škody, kterou je povinna Společnost Zákazníkovi nahradit, je však omezena maximální částkou, která se rovná součtu ceny Služeb, jež byly Zákazníkem uhrazeny Společností na základě Smlouvy.

 

10. Odpovědnost Zákazníka za škodu

10.1 Zákazník odpovídá Společnosti za škodu, kterou ji způsobil porušením smluvních nebo mimosmluvních povinností, a to v celém jejím rozsahu. 

10.2 Zákazník je povinen nahradit Společnosti vzniklou škodu způsobem a v rozsahu určeném Společností.

10.3 Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, je Zákazník odpovědný rovněž za škodu způsobenou třetími osobami, pokud jim jejich jednání umožnil svým jednáním či opomenutím (zejména zpřístupněním Přístupových údajů), a to ve stejném rozsahu, jako by ji způsobil sám.

 

11. Odpovědnost za vady a reklamace Služeb

11.1 V případě vadného plnění kterékoliv části jakékoliv Služby (ať už poskytované Bigle nebo třetí stranou - dodavatelem) má Zákazník uvedená práva. Plnění se považuje za vadné, pokud Bigle nebo třetí strana prostřednictvím aplikace Bigle poskytne Zákazníkovi Službu, která nemá stanovené nebo ujednané vlastnosti, nebo Zákazníka neupozorní na vady, které Služba má, ač se u takové služby obvykle nevyskytují.

11.2 Je-li vada nápadná a zřejmá již při uzavírání Smlouvy jde k tíži Bígle, popřípadě k tíži dodavatele. To neplatí, pokud Bigle nebo dodavatel vadu lstivě zastřel nebo pokud Zákazníka ujistil, že Služba takovou vadu nemá nebo že je vůbec bez vad.

11.3 Jakmile vadu poskytované Služby Zákazník odhalí, má povinnost takovou vadu bez zbytečného odkladu oznámit (reklamovat) a v případě Služby poskytované prostřednictvím dodavatele Bigle dále toto oznámení předá rovněž dodavateli Služby, se kterým se pokusí reklamaci vyřešit. Reklamaci jakékoliv Služby lze zaslat elektronicky emailem na adresu info@bigle.cz nebo písemně poštou na adresu sídla Bigle s.r.o., Vrchlického 1243/17, Teplice 41501. Vadu lze vytknout do šesti měsíců od převzetí předmětu plnění Služby. Rozhodnutí o reklamaci zašleme Zákazníkovi ve lhůtě 30 dní od jejího doručení Bigle.

11.4 Právo z vadného plnění může Zákazník také uplatnit u soudu, vytkl-li vadu Služby bez zbytečného odkladu poté, co se měl možnost se s výsledkem poskytované Služby seznámit a vadu zjistit, a to buď označením vady nebo oznámením (reklamací), jak se projevuje. 

11.5 Je-li vada odstranitelná, může se Zákazník domáhat buď opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny Služby. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět Služby nebo poskytované plnění řádně užívat, může Zákazník buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny Služby.

11.6 Dojde-li k platnému odstoupení od smlouvy o poskytnutí Služby, vrátí Bigle Zákazníkovi uhrazené finanční prostředky na účet, který mu Zákazník sdělí, nejpozději ve lhůtě 14ti dnů od okamžiku doručení odstoupení od smlouvy.

11.7 Právo z vadného plnění nevylučuje právo na náhradu škody; čeho však lze dosáhnout uplatněním práva z vadného plnění, toho se nelze domáhat z jiného právního důvodu.

11.8 Podrobnou úpravu práv a nároků z vadného plnění obsahuje § 1914 až 1925 občanského zákoníku.

 

12. Započtení

12.1 Společnost je oprávněna započíst jakoukoliv svou pohledávku za Zákazníkem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce Zákazníka za Společností (splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu Zákazníka. 

 

13. Vyšší moc

13.1 Jakákoliv okolnost vylučující odpovědnost („Vyšší moc“) jako je např. požár, exploze, přírodní katastrofy, záplavy, sucha, přerušení dodávky elektrické energie, výpadek datových center, stávka, zastavení provozu zaměstnanci, válka, politický neklid, teroristický čin, nařízení vlády nebo jiná překážka mimo kontrolu Společnosti, která oslabí, prodlouží nebo zabrání splnění Smlouvy, zbavuje Společnost odpovědnosti za plnění povinností k plnění dle Smlouvy na dobu, po kterou tato Vyšší moc trvá. 

 

14. Odstoupení od Smlouvy

14.1 Zákazník je oprávněn od Smlouvy odstoupit s okamžitou účinností v bez uvedení důvodu postupem, jež je zveřejněn v informační části Aplikace, popřípadě v Zákaznickém účtu.

14.2 Společnost je oprávněna od Smlouvy odstoupit s okamžitou účinností v případě porušení Smlouvy ze strany Zákazníka odesláním oznámení o odstoupení na Kontaktní email Zákazníka. V případě odstoupení je Společnost oprávněna ihned odstranit z Aplikace Zákaznický účet dotčeného Zákazníka včetně všech jeho součástí a připojených datových souborů a informací.

14.3 Společnost je v případě odstoupení od Smlouvy povinna naložit s poskytnutými Osobními údaji v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, Smlouvou, Souhlasem a Zásadami ochrany osobních údajů.

14.4 V případě ukončení Smlouvy je Společnost povinna ve lhůtě 30ti kalendářních dní vrátit Zákazníkovi veškeré nespotřebované Zálohy na služby, které byly Zákazníkem uhrazeny, a to na účet ze kterého byly tyto platby na účet Společnosti odeslány.

14.5 Pokud bankovní účet Zákazníka uvedený v čl. 14.4 těchto Všeobecných obchodních podmínek neexistuje, je Společnost oprávněna vyplatit nespotřebované Zálohy na služby jiným vhodným způsobem teprve po dohodě s dotčeným Zákazníkem.

 

15. Ochrana osobních údajů Zákazníka a třetích osob

15.1 Společnost se zavazuje, že veškeré osobní údaje, jež budou svěřeny Společnosti bude uchovávat a nakládat s nimi v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a dále Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

15.2 Bližší informace o způsobu uchovávání a nakládání s osobními údaji a informace o právech subjektu osobních údajů (Zákazníků) jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů v Aplikaci a Souhlasu, jehož poskytnutí je podmínkou uzavření Smlouvy.

 

16. Podmínky užití Ostatních informací

16.1 Smluvní strany se dohodly, že okamžikem, kdy jsou veškeré Ostatní informace poskytnuty Společnosti, případně okamžikem, kdy jsou získány Společností změnou nebo úpravou Osobních údajů, se tyto Ostatní informace, bez povinnosti k jakékoliv náhradě či úhradě vůči Zákazníkovi a bez dalšího, stávají majetkem Společnosti, která je oprávněna užívat tyto Ostatní informace a nakládat s nimi pro své podnikatelské účely bez jakéhokoliv omezení.

 

17. Doručování

17.1 Jakékoliv oznámení, žádost či jiné sdělení, jež má být učiněno či dáno Zákazníkovi podle této Smlouvy, bude učiněno prostřednictvím elektronické pošty či pomocí zpráv uložených u Zákaznického účtu dotčeného Zákazníka.

 

18. Rozhodné právo a řešení sporů

18.1 Tyto Všeobecné podmínky, Smlouva a všechny ostatní právní vztahy mezi Společností a Zákazníkem se řídí právem České republiky, zejména pak ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

18.2 Všechny spory vyplývající ze Smlouvy a/nebo v souvislosti s ní budou s konečnou platností rozhodovány obecnými soudy České republiky. 

 

19. Srozumění s textem Všeobecných obchodních podmínek a Smlouvy a počátek jejich platnosti

19.1. Zákazník uzavřením Smlouvy potvrzuje, že těmto Všeobecným obchodním podmínkám, jakož i Smlouvě samotné a všem jejím součástem porozuměl v plném rozsahu.

19.2 Zákazník má možnost vznést před uzavřením této Smlouvy jakýkoliv dotaz týkající se nejasností v těchto Všeobecných obchodních podmínkách a Smlouvě na emailové adrese info@bigle.cz a Společnost se zavazuje, že mu veškeré takové dotazy bez zbytečného odkladu zodpoví. V případě, že takový dotaz nebyl Zákazníkem před uzavřením Smlouvy vznesen, má se za to, že Zákazník veškerým smluvním podmínkám v plném rozsahu porozuměl a chápe je.

19.3. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti dne 1.3.2020 a platí do odvolání. 
   


   

Zveřejněno: 02.08.2019