Cena pronájmu

image

Pro získání základní představy postačí, projdete-li nabídku obdobných nemovitostí v dané lokalitě na stránkách Bigle.cz. Velmi rychle tak získáte alespoň základní představu o tom, za jaké ceny se v dané lokalitě nemovitosti k pronájmu nabízejí. Vždy samozřejmě srovnávejte srovnatelné… Cena se odvíjí od lokality, velikosti, stavu nemovitosti a samozřejmě také záleží na tom, jak vysoké jsou náklady spojené s provozem nemovitosti. Pro lepší a přesnější představu o cenách nemovitosti v dané lokalitě můžete využít „Bigle.cz“ odhadce cen pronájmů, který na základě rozsáhlé statistiky již realizovaných pronájmů pomůže s určením přesnější ceny za kterou je možné pronájem realizovat.

Skladba ceny

Je v zásadě na Vás, ale existují určitá zákonná omezení, která je třeba brát v potaz. Vždy je ideální rozdělit částku na cenu pronájmu a „příslušenství“ tedy náklady spojené s užíváním nemovitosti. Následně se ideálně jeví převod nákladů spojených s užíváním přímo na nájemníka. Tedy alespoň těch nákladů, u kterých je to možné. Typicky elektřina, plyn, internet apod. Naopak existují náklady, které z ceny pronájmu vyčlenit nelze. Jestliže tedy za pronájem nemovitosti požadujete např. 15.000,- + náklady spojené s užíváním, je důležitý tyto náklady konkrétně specikovat do smlouvy a uvést které z těchto nákladů budou přeúčtovávány majitelem nájemníkovy a které budou hrazeny nájemníkem přímo dodavateli těchto služeb. Dále pak např. fond oprav přeúčtovat ani jinak převést na nájemníka nelze. Náklad spojený s platbou fondu oprav bude vždy záležitostí majitele nemovitosti a výši tohoto nákladu musíte zohlednit při stanovení ceny pronájmu.

Služby, které by se Vám mohly hodit

ico
Oceňování nemovitostí

Další clanky

Příprava nemovitosti k pronájmu

image

Nemovitost vždy působí lépe, je-li uklizená, popř. nově vymalovaná, čistá a v dobrém stavu. Jste-li rozhodnuti pronajímat a zvažujete-li rekonstrukci právě s ohledem na budoucí výnos z pronájmu, vždy zvažujte, na jakou klientelu cílíte a jaká klientela daný typ nemovitostí vyhledává. Pronajímáte-li např. 2kk v panelovém domě, určitě se bude byt pronajímat lépe, když bude v dobře udržovaném stavu. Zásadní a komplexní rekonstrukce včetně vybavení bytu novým nábytkem už je ale opravdu na zváženou. Vybavení nemovitosti je pak otázkou samostatné úvahy. Určitě není od věci, je-li nemovitost vybavena alespoň základním nábytkem a zařízením (kuchyňská linka včetně základních spotřebičů).

Služby, které by se Vám mohly hodit

ico
Příprava nemovitosti

Další clanky

Focení

image

Kvalitní fotografie zaujmou na první pohled, přilákají větší počet zájemců a tím v konečném důsledku mohou i zvýšit cenu za pronájem.
Jestliže jsem v předchozím článku zmiňoval úklid, nyní ho zmiňuji podruhé. Odstraňte také pokud možno všechny osobní věci (rodinné fotografie apod.). V ideálním případě bude Vaše nemovitosti působit v době focení „jako hotelový pokoj“. Nikdy neuškodí drobnost navíc, třeba v podobě čerstvých květin. Objednejte profesionálního fotografa. Má kvalitní vybavení, ví jak s ním pracovat, pořízené fotografie navíc následně ještě upraví tak, aby skutečně byly stoprocentní. Služby profesionála navíc v dnešní době nejsou nijak extra finančně náročné a jak již bylo zmíněno, kvalitní fotografie mohou mít pozitivní vliv na výši dosažené ceny za pronájem.
Jste-li rozhodnuti, že si nemovitost nafotíte sami, vždy se snažte vyfotit pokud možno všechny místnosti. Není-li focení vyloženě Vaším koníčkem, pomůže, když se budete držet alespoň těchto základních pravidel

 • Každou místnost vyfoťte ze všech stran
 • Foťte „na šířku“, ideálně kvalitním fotoaparátem s širokoúhlým objektivem
 • Foťte za denního světla, klidně zkuste i rozsvítit
 • Nefoťte „proti slunci“
 • Dávejte pozor na to, co fotíte… nechcete být vidět na své vlastní fotce, třeba jako odlesk v prosklené skříni. Nechcete, aby na fotografii byl vidět pobíhající domácí mazlíček nebo třeba Váš stín.
 • Vyfoťte také okolí nemovitosti (přilehlý park, foto domu, místní zajímavost)
 • Udělejte si na focení čas… Pokud pořídíte 30-40 snímků, určitě z nich následně dokážete vybrat alespoň 10-15 fotografií, které obstojí.

Kvalitní fotografie ale nejsou zdaleka vše, co můžete pro kvalitní prezentaci pronajímané nemovitosti udělat.

Služby, které by se Vám mohly hodit

ico
Vysoce kvalitní fotografie

Půdorysy

Vždy se vyplatí do prezentace zahrnout také půdorys nemovitosti. Půdorys mnohem lépe předá informace o nemovitosti jako o celku včetně její orientace (sever,jih,atd.)
Máte k dispozici grafickou část projektové dokumentace, ve které je ztvárněn půdorys Vaší nemovitosti? Dá se použít i ten, ale pro větší přehlednost a „čitelnost“ je lepší půdorys zpracovat ve zjednodušené podobě, ze které bude patrná velikost a orientace jednotlivých místností, jejich uspořádání, orientace jednotlivých místností apod. Půdorys lze zpracovat ve 2D nebo 3D

ico
Půdorysy

Inzerát

image

I v případě textu inzerátu na pronájem je velmi důležitý obsah sdělení a jeho přehlednost. Není potřeba tvořit obsáhlé „slohové práce“ je ale důležitý sdělit podstatné informace důležité pro budoucího uživatele nemovitosti.

 • Lokalita, ve které se nemovitost nachází
 • Velikost a dispoziční uspořádání nemovitosti
 • U bytů určitě patro, ve kterém se byt nachází, informace o existenci či neexistenci výtahu, společných prostor, sklepa apod.
 • Popis vybavení a zařízení nemovitosti (datové sítě, ale i nábytek apod.)
 • Náklady spojené s užíváním nemovitosti (elektřina, voda, plyn, teplo – vytápění)
 • Občanská vybavenost dané lokality a dopravní dostupnost
 • Informace o délce nabízeného pronájmu (dlouhodobý / krátkodobý)
 • Informace o tom, pro kolik nájemníků je nemovitost určená/vhodná

Velmi důležitou součástí inzerátu jsou cenové podmínky pronájmu, tedy nejen výše měsíčního nájmu a výše případných nákladů na provoz nemovitosti, ale také informace o požadované kauci. Ze zákona platí, že majitel má právo požadovat kauci ve výši až 3násobku měsíčního nájmu. Je na Vás jakou konkrétní částku nakonec zvolíte. Čím lépe a dráž je nemovitost vybavená, tím větší smysl má vyšší kauce

Další clanky

Ideální nájemce a jak jej vybrat

image

Během prohlídky nabízené nemovitosti se jistě bude zájemce ptát na řadu věcí souvisejících s pronájmem. Podle otázek rychle zjistíte, zda skutečně hledá pronájem, zda může být vhodným nájemníkem. Vhodný zájemce má představu o délce nájmu. Ví, že kauce je standard a je připraven kauci složit, počítá s tím, že poměrně standardní věcí je úhrada nájmu vždy na měsíc dopředu. Má s nájemním bydlením zkušenosti a proto sám nabídne kontakt na případného pronajímatele, u kterého bydlel v minulosti, popř. doposud bydlí. Je schopen prokázat svou „bonitu“ a velmi často má i doporučení od předchozích pronajímatelů. Nemá problém s tím, že si jeho osobu budete chtít prověřit.
Je určitě moudré se na komunikaci se zájemci připravit. Třeba i tím způsobem, že si pro ně k prohlídce Vámi pronajímané nemovitosti připravíte stručný dotazník, jehož vyplněním Vám zájemce jednak prokáže odhodlání a zájem o další jednání, druhak sdělí základní informace o své osobě, popř. o osobách, které s ním budou v pronajímané nemovitosti bydlet.
Na základě svých pocitů a na základě takto získaných informací můžete dobře zvážit, s kým se nakonec dohodnete na spolupráci. Následně také můžete dle sdělených osobních údajů zájemce jeho osobu prověřit v registrech dlužníků apod., popř. si takovéto prověření nechat předložit zájemcem.

Další clanky

Nájemní smlouva

image

Obsah nájemní smlouvy je dán zákonem, ale její přesné znění je věcí Vaší dohody. Na řadě věcí se tedy můžete dohodnout, případně si řadu podmínek můžete určit sami. Mezi základní údaje, které by smlouva měla obsahovat, vždy patří:

 • Údaje o pronajímateli a nájemci včetně telefonického, případně emailového kontaktu a včetně čísla účtu
 • Adresa a specifikace pronajímané nemovitosti
 • Určení, zda se jedná o vztah na dobu určitou či neurčitou (pozor, české právo do značné míry zvýhodňuje tzv. „slabší stranu“ tedy nájemníky a smlouvu na dobu neurčitou lze vypovědět pouze ze zákonných důvodů) i z tohoto důvodu je pravděpodobně lepší smlouva na dobu určitou s možností prodloužení např. dodatkem.

Koneckonců smluvní strany se vždy mohou dohodnout na úpravě.

 • Konkrétní počet osob, které budou nemovitost užívat včetně jejich identifikace
 • Cena pronájmu, specifikace toho co cena obsahuje, případně specifikace nákladů na služby
 • Termín splatnosti nájemného a záloh na služby
 • Způsob nakládání s kaucí, způsob vyúčtování případných přeplatků či nedoplatků

S přípravou nájemní smlouvy, stejně jako s přípravou předávacího protokolu Vám může být nápomocen Bigle.cz

ico
Vzor Nájemní smlouvy

Skladba ceny

Součástí, popř. přílohou nájemní smlouvy by měl být předávací protokol obsahující specifikaci a stav nemovitosti v den předání, včetně soupisu vybavení a popř. i fotodokumentaci nemovitosti i jejího vybavení, soupis stavů měřičů elektřiny, vody, plynu apod. Seznam předávaných klíčů, případný soupis závad či nedostatků na předávané nemovitosti (opět ideálně včetně fotodokumentace)
Následně pak prostor pro případné poznámky či doplňky
Podpisy a datum předání nemovitosti.

ico
Vzor Předávácího protokolu

Další clanky