Hledám

image

Hledáte, popř. jste již našli vhodnou nemovitost k pronájmu? Co by Vás mělo zajímat dál?
Prostřednictvím Bigle.cz máte nejen dokonalý přehled o tom, co se aktuálně na trhu nabízí, ale také máte možnost prostřednictvím svého vlastního „Bigle účtu“ spravovat své poptávky, popř. sledovat a hlídat stav nabídky pomocí filtrů. Jste tak neustále v obraze a neuteče Vám jediná zajímavá nabídka.
Vždy se zajímejte o to, kdo je skutečným vlastníkem nemovitosti a zda jednáte se skutečným vlastníkem, nebo jeho případným zmocněncem. Jednáte-li se zástupcem majitele, měl by se Vám zástupce či prostředník vždy prokázat plnou mocí, popř. jiným dokumentem, na základě kterého je oprávněn za vlastníka nemovitosti jednat

Služby, které by se Vám mohly hodit

ico
Nastavit Robopsa

Další clanky

Jednání o konkrétní nemovitosti

image

I v případě nájmu je důležité seznámit se s právním stavem nemovitosti, nechte si při prohlídce nebo případně v rámci následného jednání o podmínkách nájmu předložit aktuální list vlastnictví, ze kterého vyčtete alespoň to nejzákladnější… Stejně tak buďte připraveni na to, že zatímco Vás zajímá technický či právní stav nemovitosti a podmínky nájmu, majitele zase může a bude zajímat Vaše bonita, může se ptát na případná doporučení předchozích pronajímatelů, může chtít informace o tom, čím se živíte.

Jednáte-li o nájmu se zprostředkovatelem - nemovitost se Vám líbí a splňujete požadavky a nároky pronajímatele, před podpisem případné rezervační smlouvy či před podpisem nájemní smlouvy nebo jakéhokoliv jiného dokumentu, tuto dokumentaci vždy vyžadujte s dostatečným časovým předstihem tak, ať se můžete s obsahem dokumentace předem důkladně seznámit. Chybná tvrzení a sliby typu „to doplníme do smlouvy potom“ neobstojí.

Další clanky

Smlouvy

image

Pokud jednáte přímo s majitelem a ten návrhy smluv nemá, můžete vhodný návrh nájemní smlouvy získat prostřednictvím Bigle.cz. Na základě Vašich požadavků vytvoříme a připravíme dokumentaci odpovídající přesně Vašim potřebám a to i s přihlédnutím k ošetření případných rizik, která si lidé velmi často nepřipouští.

Pokud jste se s majitelem či zprostředkovatelem dohodli, podepisujete nájemní smlouvu. Opět … Ideální je alespoň v tuto chvíli setkání s přímým majitelem. V případě, že to není možné, vyžadujte smysluplné zdůvodnění a předložení plné moci, ve které je přesně specifikováno, k čemu je zástupce majitele zplnomocněn (tedy podpisy smluv, jednání o podmínkách smluv, přebírání finanční hotovosti atd.) V případě, že s podpisem smluv hradíte jakoukoliv platbu v hotovosti, vyžádejte si potvrzení o úhradě.

V případě, že přebíráte nemovitost k užívání, trvejte na zhotovení předávacího protokolu. Pokud majitel či zprostředkovatel předávací protokol nemají, můžete využít služeb a pomoci Bigle.cz a získáte předávací protokol na míru naším prostřednictvím. Předávací protokol bude obsahovat vždy specifikaci přebírané nemovitosti, identifikaci přebírajícího a předávajícího, jejich kontaktní údaje, stavy měřičů energií, soupis vybavení nemovitosti, seznam a počet předávaných klíčů. V případě, že budete energie převádět na sebe (elektřina, plyn apod.) může být součástí předávacího protokolu i plná moc pro převod energií, se kterou pak spolu s nájemní smlouvou můžete převést energie samostatně.

ico
Vzor Nájemní smlouvy

Nebojte se a pokud na přebírané nemovitosti najdete cokoliv v nepořádku, opatřete si fotodokumentaci, která může být taktéž součástí předávacího protokolu a případné vady sepište do předávacího protokolu také… Vyhnete se tím řadě nepříjemností do budoucna.

ico
Předávací protokol

Další clanky

Pojištění

image

Nemovitost jako celek by měl mít pojištěnou majitel. Pro Vás je ale důležité myslet na rizika, která plynou z Vaší činnosti a Vašeho užívání najímané nemovitosti. Řadu rizik a budoucích problémů lze řešit vhodně zvoleným pojistným produktem

ico
Pojistné služby

Další clanky